Pikavippitilastoja ja faktoja

Pienlainayritysten myöntämistä lainoista on tilastokeskuksen toimesta kerätty tietoa vuoden 2008 lopusta alkaen. Tiedoista selviää muutama varsin mielenkiintoinen pikavippi tilasto.

Pikavippien kulta-aikaa oli vuoden 2009 toinen neljännes jolloin pikavippejä myönnettiin yhteensä lähes 58. miljoonan euron edestä. Määrä on kuitenkin pysynyt melko tasaisena vuoden 2009 alusta vuoden 2010 alkuun. Mielenkiintoista kuitenkin on että huippu näyttää olevan jo saavutettu ja nyt mennään alaspäin. Samana ajanjaksona myönnettiin myös kappalemääräisesti eniten pikavippejä, yhteensä yli 290.000. Fakta kuitenkin on että vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä myönnettiin kappalemääräisesti kaikkein vähiten pikavippejä sitten vuoden 2008. Lainojen kulut ovat olleet keskimäärin noin 26,7% lainatusta summasta. Pikavipit maksetaan takaisin keskimäärin 28 päivässä ja keskimääräinen pikavippi on ollut koko ajan lähes tasan 200 euroa.

Tilastoja pikavippiyrityksistä vuosina 2008-2010

 

2008/Q4 2009/Q1 2009/Q2 2009/Q3 2009/Q4 2010Q1
Myönnetyt pikavipit, 1000 euroa 52 410 57 404 57 774 54 568 56 513 55 597
Pikavippeihin kohdistuneet kulut, 1000
euroa
12 220 14 931 15 479 14 795 15 129 14 828
Kulut / uudet pikavipit, % 23,3 26,0 26,8 27,1 26,8 26,7
Keskimääräinen takaisinmaksuaika 27,7 28,2 28,6 28,1 28,5 28,3
Uusien pikavippien kappalemäärä 257 388 280 131 291 394 276 807 282 451 275 578
Keskimääräinen lainan määrä, euroa 204 205 198 197 200 202

Lähde: Tilastokeskus (Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2008-2010)